Frihandelsbloggen

Mer öppenhet i ny handelsstrategi

20 oktober, 2015
Cecilia Malmström har presenterat förslag till en ny handelsstrategi för EU. Det är inte så dramatiskt som det låter utan snarast en sorts uppdatering. Men det är uppenbart att kommissionen successivt tar intryck av debatten som förs kring bland annat transparens och hållbarhetsfrågor.