Frihandelsbloggen

Maria Rankka: Stockholm måste också ”go global”

6 mars, 2014
Förhandlingarna om ett handelsavtal mellan EU och USA har kommit igång. Förväntningarna verkar inte överdrivet höga, men det är ett avtal som kan få stora positiva effekter för svensk ekonomi. För det första kan det innebära en trettioprocentig ökning av ...