Frihandelsbloggen

Mer skåpmat från protektionisterna

15 januari, 2019
De senaste fem åren har protektionisterna i Sverige (och EU) återanvänt ett fåtal felaktiga argument. Det är kanske dags att hitta nya eller helt enkelt lägga ner verksamheten.  I en SvD-artikel den 11 december angriper Max Andersson EU-parlamentariker (MP), Valle Karlsson, ordförande ...

Svenska TTIP-motståndare använder samma retorik som Trump

10 mars, 2016
TTIP-motståndarna bygger stora delar av sin retorik på att sprida myter och misstro mot demokratin och EU:s institutioner. De menar att det finns en konspirerande elit (EU, regeringen, facket, företagen) som vill avskaffa demokratin och i hemlighet arbetar för fascism. Det är samma typ av populism som vi ser hos Donald Trump. Att sprida den sortens föreställningar är inte en helt oskyldig verksamhet. Även TTIP-motståndare har ett ansvar.

Vänstern har orsakat mindre demokrati och öppenhet kring TTIP

17 juni, 2015
Den 29 juni kommer det att bli debatt och omröstning om TTIP. Men inte i parlamentet utan bara i handelsutskottet. För en dryg vecka sedan ställdes den stora debatten i plenum in eftersom den socialdemokratiska gruppen inte kunnat enas om ...