Frihandelsbloggen

Myten om att andra länder tillåter farliga produkter

31 januari, 2014
Ett vanligt protektionistargument bygger på att andra länder, framför allt USA, har en slapp lagstiftning kring miljö- och hälsa. Monbiot drar fram följande exempel på vad som skulle kunna bli tillåtet i och med TTIP (och observera att detta är ...