Frihandelsbloggen

Myter om handel och utveckling i SIDA:s tidning Omvärlden

26 juni, 2017
Kritiken mot frihandel brukar sällan rikta in sig på själva handeln. I stället klumpas handel ihop med termen ”globalisering” som sin tur görs ansvarig för diverse problem, varav de flesta påhittade — det finns skrönor som återkommer år efter år. ...