Frihandelsbloggen

Frihandel mellan Georgien och EU

1 september, 2014
I dag träder Georgien och EU:s frihandelsavtal ikraft, enligt Democracy and Freedom Watch. Det betyder att Georgien kan exportera till EU utan tullar. Det betyder också att Georgien påbörjar ett omfattande reformarbete för att anpassa sig till EU:s regelverk. Som ...

Steg mot tätare ekonomiskt samarbete i Europa

27 juni, 2014
Det är lätt att få uppfattningen att all koncentration inom EU ligger på TTIP-avtalet. Men idag undertecknas ett avtal om friare handel mellan EU, Georgien och Moldavien. Dessutom sker det slutliga undertecknandet av samarbetsavtalet mellan EU och Ukraina. Pressmeddelande med ...