Frihandelsbloggen

Ogrundad oro för giftiga ämnen hot mot handeln

24 januari, 2014
Wall Street Journal har en bra artikel av Julie Girling med den talande rubriken The Junk Science Threat to Free Trade. Girling är Europaparlamentariker från Torys. Hon påpekar att det största hotet mot frihandeln, särskilt det kommande avtalet mellan EU ...