Frihandelsbloggen

Frihandelsavtal för miljövänlig teknik på gång

30 mars, 2016
EU har tullar på förnybara energislag som biobränslen, solpaneler, komponenter till vindkraftverk. Däremot har EU inga tullar på kol, gas och olja. Dessutom har EU miljöregler för nästan allt -- ofta på detaljnivå utan större betydelse -- medan det saknas miljöregler för fossila bränslen.