Frihandelsbloggen

Bra att företag kan stämma stater för avtalsbrott

2 november, 2017
Många uppfattar det som provocerande att utländska företag kan stämma stater för brott mot frihandelsavtal. Men i själva verket är det en följd av den västerländska rättsstaten. Även staten måste följa avtal och den moderna internationella skiljedomen garanterar att domsluten ...

Kan företag begära ersättning för utebliven vinst?

22 januari, 2015
När det gäller tvistelösningsmekanismen ISDS återkommer ett påstående om att företag kan stämma stater för utebliven vinst om till exempel miljölagstiftning ökar kostnaderna för ett företag. Detta påstås till exempel i denna intervju med den tyska socialdemokraten Bernd Lange på ...