Frihandelsbloggen

Låt andra länder ansluta sig till TTIP

29 oktober, 2014
Pascal Lamy  — f d chef för WTO och handelskommissionär i EU — skriver om TTIP i Financial Times. Han menar att myndigheterna i både EU och USA har missat att TTIP inte är ett vanligt handelsavtal. Ett traditionellt avtal ...

Kommer EU-länderna att backa från TTIP-sekretessen?

26 augusti, 2014
Kommissionen vill skapa ännu mera öppenhet när det gäller TTIP-förhandlingarna. Italiens regering företrädd av Carlo Calenda, Italiens viceminister för ekonomisk utveckling, har tillsammans med handelskommissionär Karel De Gucht skrivit ett brev till de övriga EU-ländernas regeringar med ett förslag om ...