Frihandelsbloggen

Bättre och billigare medicin med TTIP

17 september, 2014
Nya mediciner kostar oerhört mycket pengar att ta fram. Att ta fram enhetliga godkännandeprocesser mellan EU och USA skulle spara så mycket som 20 procent av kostnaden och göra att nya mediciner snabbare kunde nå marknaden. Det skriver John Lechleiter, ...