Frihandelsbloggen

Frihandelsavtal med länder i södra Afrika träder i kraft

11 oktober, 2016
Svenskar i min generation tänker på ”Enhetsprisaktiebolaget” när vi hör förkortningen EPA, eller möjligen på USA:s mäktiga miljömyndighet om vi intresserar oss för amerikansk miljödebatt. Men sedan i går finns det en ny och kanske viktigare uttolkning: ”Economic Partnership Agreement”. ...