Frihandelsbloggen

Mer skåpmat från protektionisterna

15 januari, 2019
De senaste fem åren har protektionisterna i Sverige (och EU) återanvänt ett fåtal felaktiga argument. Det är kanske dags att hitta nya eller helt enkelt lägga ner verksamheten.  I en SvD-artikel den 11 december angriper Max Andersson EU-parlamentariker (MP), Valle Karlsson, ordförande ...

Mer förvirring kring ISDS från Miljöpartiet

12 januari, 2016
Miljöpartiet i EU-parlamentet gör sitt bästa för att röra ihop begreppen och utmåla rättsstatliga principer och skiljedomsklausluer (ISDS) i internationella handelsavtal som ett problem. Men sanningen är att internationell skiljedom har funnits mer än 100 år och i dag är en erkänd internationell rättsordning kontrollerad av FN-avtal som mer än 160 länder har skrivit under och följer.

Motståndarargument bygger på att läsarna inte är insatta

8 november, 2014
Max Andersson, europaparlamentariker för Mp, svarar i Göteborgsposten på Lars Adaktussons tidigare artikel om TTIP. Utan att gå in på Anderssons argumentation i sak är artikeln ett utmärkt exempel på hur Mp och andra protektionister argumenterar mot TTIP. Deras argumentationslinje ...