Frihandelsbloggen

Är handel bra eller dåligt för miljön?

14 december, 2015
Jämfört med alternativen är handel inte dåligt för miljön. De som angriper frihandel från ett miljöperspektiv antar att protektionism skulle innebära mindre miljöpåverkan. Men den tanken finns det inget stöd för.

Christofer Fjellner: EU tappar i miljövänlig frihandel

3 mars, 2014
EU:s svansföring i miljöfrågor är hög. Vi anses vara bäst i klassen i den globala miljöpolitiken, inte minst när det gäller förnyelsebar energi, naturskydd och miljövänliga produkter. Samma sak gäller handel: vi slår oss gärna för bröstet med att vi ...