Frihandelsbloggen

Resultat från ministerrådets möte om handel och utrikesfrågor

24 november, 2014
Mininsterrådets ministrar för utrikesfrågor och handel  har vid sitt möte den 21 november antagit följande ståndpunkt om TTIP. Rådet ställer sig i princip bakom grundtankarna och understryker vikten av öppenhet i förhandlingarna. Vidare har rådet ställt sig bakom ett uttalande ...