Frihandelsbloggen

Förbättringar för EU:s inre marknad

29 oktober, 2015
EU-kommissionen har tagit ett initiativ till att skapa gemensamma regler på en rad områden för att förbättra den inre marknaden. Rapporten har det lättsamma namnet "COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS : Upgrading the Single Market: more opportunities for people and business".