Frihandelsbloggen

Debatt as usual…

30 juni, 2014
I Almedalen är det ett antal programpunkter som har med TTIP att göra. På måndagen var det seminarium ordnat av EU-parlamentet och Kommissionen i samarbete. Panelen bestod av handelsminister Ewa Björling, TCO:s ordförande Eva Nordmark, Jacob Granit, SEI och Jan ...

Det handlar om protektionism — ingenting annat…

19 februari, 2014
Miljöpartisten Carl Schlyter sitter i Europaparlamentet. Han driver bloggen ttippen.se som är en ren anti-TTIP-blogg. Eller det är i varje fall vad den förefaller vara. Det finns goda skäl att anta att det handlar om protektionism, om slutna gränser. I ...