Frihandelsbloggen

Putin kämpar också mot TTIP

21 april, 2015
Vladimir Putin och ryska regeringen driver anti-TTIP-linjen hårt i sin egen nyhetskanal Sputnik News. Sputnik är riktad till en internationell publik och startades för ungefär ett halvår sedan. Den ersätter framför allt Voice of Russia eller som den svenska versionen ...

Filosofisk grundkurs från före detta Radio Moskva

21 januari, 2015
De TTIP-kritiska rösterna har fått ytterligare ett högkvalitativt tillskott. Det är Radio Rysslands Röst. Kanalens nyhetswebb kan bland annat berätta att ”TTIP på gränsen till kollaps, Förhandlingarna väcker skepticism”. Det är oklart hos vilka denna filosofiska hållning uppträder på grund av ...