Frihandelsbloggen

1800-talets transporter revolutionerade handel och välstånd

19 januari, 2016
Det är svårt att överskatta betydelsen av 1800-talets stora uppfinningar när det gäller utvecklingen av världshandeln. Telegrafen, ångmaskinen, stålskrovet och järnvägarna minskade tiden för kommunikation och transportkostnader med hundratals eller tusentals procent. Politiska förhållanden påverkar den internationella handeln, men historiskt sett har även teknisk utveckling varit viktig. Det stora genombrottet för handeln kom under 1800-talet då ångmaskinen bidrog till att radikalt sänka priserna på transporter.