Frihandelsbloggen

Att TTIP skulle påverka offentligt/privat verksamhet är en ren lögn

7 juni, 2016
Tidskriften ETC publicerar en artikel av Robin Zachari, kanslichef på Skiftet och Anna Westberg, kampanjchef. Enligt den skulle TTIP-avtalet innebära att man inte skulle kunna ”återkommunalisera välfärd”: ”Ett överhängande hot är att Sveriges avreglerade välfärdsmarknad kommer omfattas av detta avtal. Det skulle ...

Svenska TTIP-motståndare använder samma retorik som Trump

10 mars, 2016
TTIP-motståndarna bygger stora delar av sin retorik på att sprida myter och misstro mot demokratin och EU:s institutioner. De menar att det finns en konspirerande elit (EU, regeringen, facket, företagen) som vill avskaffa demokratin och i hemlighet arbetar för fascism. Det är samma typ av populism som vi ser hos Donald Trump. Att sprida den sortens föreställningar är inte en helt oskyldig verksamhet. Även TTIP-motståndare har ett ansvar.

Blev det för pinsamt att granska kompisarna?

10 mars, 2015
Den 23 december granskade den frihandelskritiska bloggen Tippen.se Svenskt Näringslivs påståenden om TTIP. Om granskningen var rättvis eller inte är en fråga som möjligen inte kräver någon större behandling. Men blogginlägget avslutades med att deklarera en ambition om någon sorts rättvisa: ”Det ...