Frihandelsbloggen

Särintressen alltid utklädda till allmänintressen

30 november, 2015
Det blev antidumpningstullar på solpaneler. Dumt och skadligt. Men ett utmärkt exempel på att särintresset försöker klä ut sig till allmänintresse. Idag börjar klimatkonferensen i Paris. I fredags firade EU detta med att förnya beslutet att ha strafftullar på solpaneler importerade från Kina.