Frihandelsbloggen

Uttömmande om regler för miljö- och hälsoskydd i TTIP från Kommerskollegium

20 april, 2015
Regler för livsmedelssäkerhet, djurskydd och hälsa är en av de områden där TTIP-motståndarna sprider (omotiverad) oro. Men det finns redan i dag ett stabilt regelverk inom ramen för WTO och det som förhandlas för TTIP blir av allt att döma ...