Frihandelsbloggen

Viktigt och konkret men knappast hotfullt

14 december, 2016
I debatten om TTIP och CETA bygger många av motståndarnas argument på (medvetna?) missförstånd när det gäller standardisering, gränsvärden, harmonisering och organ för att ensa framtida regleringar. Moderna frihandelsavtal kan inte bygga på att man bara tar bort tullar och ...