Frihandelsbloggen

CETA-motståndet bygger på motvilja mot rättsstaten

7 mars, 2018
CETA varken tvingar länder att privatisera eller hindrar regleringar. Istället stärks rättsstaten vilket de som kritiserar CETA ogillar. Suhonen och Allvin svarar mig och Åsa Eriksson (s) i dagens DI. Deras argumentation bygger på två retoriska knep. Det ena är ...

Debatt om CETA/TTIP i SvD

7 december, 2016
SvD publicerade en debattartikel om CETA och TTIP av Daniel Suhonen m fl.  Zachari och Allvin. Jag skrev ett svar som inte togs in, istället publicerade SvD ett svar av Christofer Fjellner. Att välja Fjellners svar var fullt rimligt. Han ...

Skall de avskaffa demokratin nu igen?

13 oktober, 2015
"Vi är här för att vi inte vill överlämna framtiden åt marknaden utan i stället rädda demokratin, säger Michael Mueller, ordförande för organisationen German Friends of Nature." Man kan argumentera för att TTIP ökar "marknaden" och eventuellt ger en del ytterligare restriktioner på vilka politiska beslut som kan fattas -- även om det av allt att döma är en felaktig uppfattning. Men demonstrationsarrangörens motivering saknar helt verklighetskontakt. Tanken att man skulle behöva rädda demokratin från TTIP är fullständigt grotesk.