Frihandelsbloggen

Det kinesiska dilemmat

29 maj, 2018
Den 26 februari varnade moderatledaren Ulf Kristersson för Kinas ambitioner på teknik- och handelsområdet i en intervju i DI. ”Jag tycker det är problematiskt att vi accepterar vissa spelregler när det gäller Kina, som vi aldrig skulle acceptera när det ...

Inget rent spel från Kina — men vad går att göra åt det?

27 februari, 2018
Kina är inte ett land som andra i handelssammanhang. Företag och stat är intimt sammanvävda och det saknas transparens i alla led. Mycket talar också för att Kinas ledarskap har en revanschistisk inställning och vill öka Kinas makt på alla ...