Frihandelsbloggen

Myten om att politikerna bara lyssnar på industriintressen

6 februari, 2014
I förhandlingarna om TTIP har en rad olika grupper deltagit och tillfrågats. Detta som komplement till det faktum att kommissionen har någon form av demokratisk grund (om än mycket formell) och att resultatet av förhandlingarna kommer att antas eller förkastas ...