Frihandelsbloggen

Ännu härskar EU inte över hela världen

17 mars, 2015
Tanken förefaller vara att en ny domstol skall få en politisk uppgift: nämligen att bortse från vad som faktiskt står i de 1400 avtal EU redan har ingått. Reding tänker sig alltså att EU på något sätt skall kunna ersätta ISDS, en väl fungerande internationell rättsordning under regler ursprungligen framtagna av FN, med en ny domstol som har till uppgift att bortse från vad som faktiskt står i EU:s bilaterala avtal. Och att USA och andra länder kommer att gå med på detta.