Mårten Torson Lindberg

Mårten Torson Lindbergvar praktikant under höstterminen 2012 och hjälpte till att arrangera Frivärlds årliga konferens. Nu doktorerar han i försvarspolitik vid Lunds universitet. Efter praktiken blev han projektledare på Frivärld, och har tidigare varit redaktör på International Relations and Security Network, Zürich. Mårten har en fil kand i internationella relationer från University of Hull, har studerat utrikespolitisk analys vid London School of Economics samt en Mastersexamen i statsvetenskap från Uppsala universitet.

Frivärld rapport: NATO och antiamerikanismen
Frivärld Magasin: Dags för en öppen försvarsmarknad?