Gunnar Hökmark i SVT

Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark medverkade idag i SVT och kommenterade där dagens partiledardebatt med anledning av valet till Europaparlamentet. Hökmark sade bland annat: ”Jag tror att det blev lite av en förlorad möjlighet att för väljarna tala om vad Europavalet faktiskt handlar om. […] Väldigt lite EU-frågor, det var nästan bara frågor som har en nationell botten.”

Hela sändningen finns tillgänglig här. Gunnar Hökmark medverkar från tiden 03:04:45 och framåt.