NWT skriver om Frivärlds säkerhetspolitiska konferens