Aftonbladet skriver om Frivärld

Den 3 september skrev Anders Lindberg en ledare för Aftonbladet om Patrik Oksanens nya rapport Kinas attacker för att tysta kritiker. Med detta i ryggen annonserar Lindberg att Sverige behöver en annan Kinastrategi.

Frivärlds rapport är ytterligare ett bevis för att detta inte fungerar längre. Regeringen behöver ta fram en ny Kinastrategi byggd på insikten att dagens Kina har fundamentalt andra nationella intressen än vi har. En viktig del är att alltid svara med en röst när ambassaden angriper någon. Både Kina och Sverige vinner på goda relationer. Men om Kina vill bli behandlad som en vän måste de uppträda som en vän.

Läs hela artikeln här.