Aftonbladet skriver om Frivärlds seminarium ”Svenska kvinnor i IS”