Anders Åslund i SvD Näringsliv

”Det rör sig om mycket stora ökningar i storleksordningen tre gånger, till exempel från Sverige och Tyskland. Det är så mycket mer att det inte är rimligt. Det är till exempel stor export av bilar till Armenien”- Säger Anders Åslund, senior fellow på Frivärld, till SvD Näringsliv om den svenska exporten till Rysslands närområde som har ökat kraftigt det senaste året.

Läs artikeln här.