Anders Åslund i SvD:s podcast

”Det är tre sankrioner som är viktiga. De första är finanssanktionerna, dem hjälpte inte pågrund utav de stora energiintäkterna. De andra är energisanktionerna, som fungerar mycket bra i år men inte existerade förra året. Och det tredje det är exportkontrollen som är svårt att se direkt hur stor är effekten för den syns inte på det makroekonomiska utan det är att Ryssland nu har mer modern teknik” säger Anders Åslund, senior fellow på Frivärld, i podcastavsnittet Hur fungerar sanktionerna mot Ryssland? av Svenska Dagbladet.

Lyssna på pocastavsnittet här.