Anders Åslund omnämns i Ystads Allehanda

Den 12:e april omnämndes Frivärlds senior fellow Anders Åslund i en osignerad ledare i Ystads Allehanda. Den handlade om Vladimir Putins 20-åriga makthavande och dess konsekvenser.

Att signalera styrka och väcka patriotism genom att gå i väpnad konflikt eller krig är ett historiskt framgångsrikt sätt att väcka liv i förtroendesiffrorna, något inte minst Putin själv erfor i samband med ockupationen av Krim.

Läs hela ledaren här.