Anders Åslund: Så blev Ryssland en auktoritär klepotrati

Idag skriver Åslund, senior fellow på Frivärld, i Smedjan om hur Ryssland blev en auktoritär klepotrati. Det är en historia om hur Putin medvetet förkastade de marknadsliberala reformer som gjorts innan hans tillträde.

Läsa hela hans essä här.