Anders Åslund skriver för Atlantic Council

Ukraina befinner sig i krig med Ryssland. Samtidigt är landet fortfarande uppkopplat till det ryska kraftnätet, vilket är en nationell säkerhetsrisk. Frivärlds senior fellow Anders Åslund skriver om ämnet för Atlantic Council.

They must liberate themselves from the Russian electricity zone as a matter of national security. Moscow dispatchers no longer control the work of Ukrainian power stations, but Ukraine’s grid is still technically connected with Russia and Belarus. If it needs to import electricity, it can only do so from Russia or Belarus.

Läs hela texten här.