Anders Åslund skriver på DN debatt

”300 miljarder dollar av ryska centralbankens valutareserver har frusits av andra länder. Ukraina borde få dessa som krigsskadestånd. Arbetet med att införliva ett reformerat Ukraina i EU kommer att vara Europas viktiga­ste politiska projekt under detta årtionde.” Det skriver Anders Åslund, senior fellow på Frivärld, tillsammans med Andrius Kubilius på DN debatt idag i samband med lanseringen av deras bok ”Reconstruction, reform, and EU accession of Ukraine” (Frivärld, 2023).

Mer information om boken hittar du här.

Läs hela artikeln här.