Anders Åslunds arbetsgrupp i U.S-Ukraine foundations uttalande

Anders Åslund, senior fellow Frivärld och ordförande för arbetsgruppen Reimagining, Reconstruction, and Recovery of Ukraine Task Force i U.S.-Ukraine foundation, gjorde ett uttalande om behovet av att konfiskera de ryska centralbanksreserverna i Väst under ett rundabordssamtal som arrangerades av The House Committee on Foreign Affairs. Temat för rundabordssamtalet var Making Putin Pay: The Case for Transferring Russian Sovereign Assets to Ukraine.

Läs mer här.