Anna Rennéus Guthrie intervjuad i tidningen Aktuellt i politiken

”I det allvarliga säkerhetsläge som Sverige liksom Europa i stort befinner sig i, där Rysslands krig i Ukraina också allt oftare benämns som ett krig mot väst, säga att Sverige kan vara i krig om några år är ärligt och logiskt. Det möjliggör ökad beredskap och medvetenhet som är av godo i händelse av att det skulle bli krig.” – säger Anna Rennéus Guthrie, chef Frivärld, om ÖB:s uttalande kring att Sverige kan hamna i krig.

Läs intervjun här.