Anna Rennéus Guthrie krönikerar i Altinget

”Den som ännu tvivlar på att Ukrainas sak på djupet inte angår hela den fria världen behöver onekligen anstränga sig mer för att ta in den existentiella sanningen att detta krig kommer vara formativt för decennier framåt, om inte hela det närmaste seklet.” – skriver Anna Rennéus Guthrie, chef Frivärld, med anledning av de röster som ifrågasätter stödet till Ukraina som på sistone höjts.

Läs hela krönikan här.