Anna Rennéus Guthrie krönikerar i Altinget

Frivärlds chef Anna Rennéus Guthrie skriver om den säkerhetspolitiska verklighet och det omvärldsläge som Sverige står inför. Bland annat skriver hon: ”Men ingen kan längre hävda med trovärdighet att demokratin och det västerländska sättet att leva är något som Ryssland eller Kina är mer intresserade av att närma sig i dag. Snarare det omvända. Efter decennier av ökat västerländskt utbyte och påverkan har dess ledare vänt sig inåt och eftersträvar istället att väst ska underkasta sig de aggressiva icke-demokratiska styrena.”

Läs krönikan här.