Anna Rennéus Guthrie och Gunnar Hökmark i GP

Anna Rennéus Guthrie, chef Frivärld, och Gunnar Hökmark, ordförande Frivärld, lyfter i en debattartikel de alla barn som deporterats av och till Ryssland i samband med kriget. De skriver bland annat: ”Vi får dock inte tappa bort fokuset på de enskilda människor och barn som påverkas allra mest. Att lyfta barnperspektivet och rättigheterna för de allra mest värnlösa hör till det mest angelägna. Det är också deras framtid som kriget ytterst handlar om.”

Läs artikeln här.