Anna Rennéus Guthrie skriver krönika i Altinget

”Vi kan snart befinna oss i ett läge där Kina inte ”bara” utmanar fria samhällen runt om i världen i det att stormakten utövar kontroll, insyn, påverkan och inflytande över delar av näringsliv, forskning och kommunikationskanaler, utan också fortsätter på den utstakade banan att öka trycket på delar av sitt närområde, som Taiwan.” Så skriver Anna Rennéus Guthrie, chef Frivärld, i sin krönika Världen får inte göra samma misstag med Kina som med Ryssland som publicerats på Altinget.

Krönikan finns här.