Axel Hellman och Matilda Karlsson skriver i SvD Säkerhetsrådet

Den 26 mars skrev Axel Hellman, student vid årets Utrikesakademi, och Matilda Karlsson, alumn vid Utrikesakademin, en gästledare i SvD Säkerhetsrådet. Texten handlar om att det behöver pratas mer om värderingar inom NATO, som är mer än bara artikel 5.

Läs hela ledaren här.