Axel Hellman skriver i SvD Säkerhetsrådet

Den 10 november skrev Axel Hellman, student vid Utrikesakademin 2018, en ledare på Svenska Dagblades ledarsida Säkerhetsrådet. I ledaren diskuterar Axel hur USA:s återinförda sanktioner mot Iran sätter press på Europas ledare.

”Som den amerikanska administrationen ser det är kärnvapenavtalet inte tillräckligt tufft mot Iran, och de hävdar att ett nytt avtal inte bara måste rikta sig mot Irans atomenergiprogram utan även mot regimens övriga ”ondskefulla beteende.””, konstaterar Axel Hellman i ledaren.

Läs hela ledaren här.