Axel Hellman skriver i SvD

Den 8 maj skrev Axel Hellman, deltagare på Utrikesakademin 2018, en gästledare i SvD kring huruvida Iranavtalet går att rädda om president Donald Trump drar sig ur.

Läs hela texten här.