BBC rapporterar fallet Magnitskij i det brittiska parlamentet.

BBC rapporterar om hur fallet Magnitskij diskuterats i det brittiska parlamentet.