Benjamin Katzeff Silberstein skriver gästledare i SvD

Den 7 augusti skriver Benjamin Katzeff Silberstein, fellow hos Frivärld, en gästledare i Svenska Dagbladet om FN:s nya mål som ersätter millenniemålen. Den finns att läsa här.