Benjamin Katzeff Silberstein skriver i SvD

Den 29 juli skrev Benjamin Katzeff Silberstein, fellow vid Frivärld, en gästledare i SvD om den sköra och mångfacetterade relationen mellan Japan och Sydkorea.

Ofta antas det att kulturellt utbyte, handel, och mänskliga möten leder till fred och goda relationer mellan stater. Men slitningarna mellan Japan och Sydkorea ifrågasätter den tesen, skriver Benjamin.

Läs hela ledaren här.